Aktualizace údajů firmy Jaroslav Kraj

04.11.2012 00:33, Upravené firmy

Před chvílí proběhla změna údajů u firmy Jaroslav Kraj.Firma zajistila tak svou aktualizací údajů efektivnější propagaci firmy na internetu, obecně v katalogu firem, který provozujeme, ale i v internetových vyhledávačích.Změny na profilu jsou následující:

Popis firmy: Provádím inspekce, revize a zkoušky zdvihacích zařízení (jeřáby, kladkostroje, vázací prostředky, automobilové zvedáky atd.) včetně školení kompetentních osob (jeřábník, vazač, pověřená os. atd.)
Kategorie: Revize
Kontaktní informace:
  Jaroslav Kraj
  Pasecká 23
  46602 Jablonec nad Nisou
  jarekkraj@seznam.cz
Otevírací doba:
Kontaktní osoby:
  Jméno: Jaroslav Kraj
  Telefon: 725 031 586
  Email: jarekkraj@seznam.cz
Klíčová slova:
  revize

Tyto změny se promítnou do jazykových mutacích, které podporujeme v našem firemním katalogu. Jedná se o anglický a německý překlad. Změny se zpravidla promítají do 24 hodin. Změny jsou zaznamenány i v katalogu pro celou ČR Firmy Česko. Samozřejmě změny jsou přínosné i pro internetové vyhledávače a samotný katalog firem. Firma získá lepší postavení ve vyhledávání, a tím má možnost oslovit více potenciálních zákazníků.